Svend Laursen & Søn er kommet på nettet, og har nu fået denne hjemmeside. På denne hjemmeside kan du se hvem vi er, hvad vi tilbyder, hvordan du kommer i kontakt med os og seneste nyheder. Spred gerne budskabet – Skal du bruge en maler, gå ind på hjemmesiden: www.johnlaursen.dk